วิธีการตัดและเจาะรู เครื่องมือที่ใช้ติดตั้งแผ่นสมาร์ทรูฟ และข้อควรระวังการติดตั้ง

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งแผ่นสมาร์ทรูฟ มีดังนี้
1  ใบตัดไฟเบอร์
2  สว่านไฟฟ้า พร้อมดอกสว่าน
3  ไขควงไฟฟ้าพร้อมหัวบล๊อกสำหรับยิงสกรูปลายสว่าน
 
โดยใช้ใบตัดไฟเบอร์ตัดแผ่นตามขนาดความยาวที่ต้องการ จากนั้นเจาะรูนำที่แผ่นให้ใหญ่กว่าขนาดของสกรูปลายสว่านเล็กน้อย
จากนั้นใช้ไขควงไฟฟ้าที่ติดหัวบ๊อค ยึดแผ่นให้ติดกับโครงคร่าวด้วยสกรูปลายสว่านและชุดฝาครอบสกรู
 
ข้อควรระวังในการติดตั้ง 
1.  ควรเจาะนำทุกครั้งก่อนยึดสกูรเข้ากับแผ่น เพื่อให้แผ่นให้ตัวเล็กน้อย เมื่อแผ่นได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์
2.  ระหว่างการติดตั้งหลีกเลี่ยงการเหยียบแผ่นจนเสียรูปก่อนยึดสกรู เพราะเมื่อยิงสกรูแล้วแผ่นจะคืนตัวจนไม่ได้ระนาบ  
3.  ระยะซ้อนทับด้านข้างปกติซ้อนทับ 1 ลอน แต่หากสโลปหลังคาน้อยมาก สามารถซ้อนทับเพิ่มเป็น 2 ลอนได้ เพื่อป้องการรั่วซึม
     และก่อนเริ่มมุงแผ่นควรทราบทิศทางของลมฝนก่อน ไม่ควรหันรอยทาบเข้าหาลม เพราะมีโอกาสรั่วซึมได้มากกว่า
4.  โครงคร่าวควรมีคุณภาพดี ได้ระนาบ หากทำโคร่งคร่าวไม่ได้มาตรฐาน จะทำให้เมื่อมุงแผ่นแล้วดูไม่สวยงาม และเสี่ยงต่อการรั่วซึมได้
 
 
 
Visitors: 384,013