วิธีการตัดและเจาะรู เครื่องมือที่ใช้ติดตั้งแแผ่นหลังคาสมาร์ทรูฟ

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งแผ่นสมาร์ทรูฟ มีดังนี้
1  ใบตัดไฟเบอร์
2  สว่านไฟฟ้า พร้อมดอกสว่าน
3  ไขควงไฟฟ้าพร้อมหัวบล๊อกสำหรับยิงสกรูปลายสว่าน
 
โดยใช้ใบตัดไฟเบอร์ตัดแผ่นตามขนาดความยาวที่ต้องการ จากนั้นเจาะรูนำที่แผ่นให้ใหญ่กว่าขนาดของสกรูปลายสว่านเล็กน้อย
จากนั้นใช้ไขควงไฟฟ้าที่ติดหัวบ๊อค ยึดแผ่นให้ติดกับโครงคร่าวด้วยสกรูปลายสว่านและชุดฝาครอบสกรู
Visitors: 109,532