ข้อแตกต่างหลังคายูพีวีซี เอพีวีซี เอเอสเอ กับหลังคาเมทัลชีท

หลังคายูพีวีซี กับ เมทัลชีท 

มีหลายท่านยังคงสงสัยเกี่ยวกับหลังคายูพีวีซี เอพีวีซี และเอเอสเอพีวีซี  เมื่อเปรียบเทียบกับหลังคาเมทัลชีท    แน่นอนคะ  ในปัจจุบันหลังคาเมทัลชีทยังคงเป็นที่นิยมและใช้กันมาก  เป็นวัสดุหลักในการมุงหลังคา   แต่เมื่อถามถึงข้อดีเมทัลชีทมีราคาถูก และมีแข็งแรงความทนทานและอายุการใช้งานนานแบบไม่ต้องสงสัย   แต่หลังคาเมทัลชีทเป็นวัสดุที่สะสมความร้อนมีอุณหภูมิใต้หลังคาค่อนข้างสูง ประมาณ 40 กว่า องศาขึ้นไปในวันทั่วไปที่แดดแรง  ทำให้จำเป็นต้องบุฉนวนกันความร้อน และเมื่อใช้ไป  1-2ปี  ฉนวนที่บุไว้ก็จะค่อยๆหลุดออก เปื่อยยุย  หากไม่ดึงออกก็จะทำให้ติดไฟง่ายและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  เวลาฝนตกเสียงดังมาก และเป็นสนิมเมื่อใช้ไปนานวัน 

   เมื่อเปรียบเทียบกับหลังคายูพีวีซี เอพีวีซี และเอเอสเอพีวีซี แล้ว หลังคาชนิดนี้เป็นหลังคาที่ทำจากวัสดุยูพีวีซีเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟ ไม่อมความร้อน เป็นฉนวนกันความร้อนในตัว  จึงไม่ต้องติดฉนวนกันความร้อนแล้ว สามารถลดอุณหภูมิความร้อนภายนอกและภายในต่างกันถุึง 5 องศา  ดูดซับเสียงฝนตกได้ 30 DB  มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงานไฟฟ้า  เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายเพียงล้างด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาอเนกประสงค์ทั่วไป

              หลังคาสมาร์ทรูฟ ยูพีวีซี เอพีวีซี เอเอสเอพีวีซี จึงเป็นหลังคาทางเลือกใหม่ที่มีความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันและมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดียิ่งขึ้น มีความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาว 

Visitors: 105,313