วิธีการติดตั้งหลังคา

วิดีโอวิธีการติดตั้งแผ่นสมาร์ทรูฟ

 
 
 
 
  
                                                                                       ข้อควรระวังในการติดตั้ง 
                                                                             1.  ควรเจาะนำทุกครั้งก่อนยึดสกูรเข้ากับแผ่น เพื่อให้แผ่นให้ตัวเล็กน้อย เมื่อแผ่นได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์
                                                                             2.  ระหว่างการติดตั้งหลีกเลี่ยงการเหยียบแผ่นจนเสียรูปก่อนยึดสกรู เพราะเมื่อยิงสกรูแล้วแผ่นจะคืนตัวจนไม่ได้ระนาบ  
                                                                             3.  ระยะซ้อนทับด้านข้างปกติซ้อนทับ 1 ลอน แต่หากสโลปหลังคาน้อยมาก สามารถซ้อนทับเพิ่มเป็น 2 ลอนได้ เพื่อป้องการรั่วซึม   
                                                                             4.  ก่อนเริ่มมุงแผ่นควรทราบทิศทางของลมฝนก่อน ไม่ควรหันรอยทาบเข้าหาลม เพราะมีโอกาสรั่วซึมได้มากกว่า
                                                                             5.  โครงคร่าวควรมีคุณภาพดี ได้ระนาบ หากทำโคร่งคร่าวไม่ได้มาตรฐาน จะทำให้เมื่อมุงแผ่นแล้วดูไม่สวยงาม และเสี่ยงต่อการรั่วซึมได้
                                                                             6.  แผ่นสมาร์ทรูฟ เป็นแผ่นที่มีความสามารถกันความร้อนและกันรั่วซึมได้ จึงไม่จำเป็นต้องบุฉนวนกันความร้อน หรือ บุฟอยล์ใดๆเพิ่มเติม 
                                                                                 ในทางกลับกันการบุฟอยล์เพิ่มเติมอาจทำให้แผ่นเสียหายและบิดงอได้ 
 
วิธีการติดตั้ง หลังคา VILLA ROOF

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Visitors: 162,131